Seminaarit ja tapahtumat

Sukupuoli ja polarisaatio

Annamari Vänskä osallistui kuudensien Nuorisotutkimuspäivien Sukupuoli ja polarisaatio -työryhmään.

Päihteet ja polarisaatio

Kolumni on kuudensien Nuorisotutkimuspäivien Päihteet ja polarisaatio -työryhmän puheenjohtajien Jaana Lähteenmaan ja Mikko Salasuon kooste työryhmästä.

Koulutuskilpailuun tuomitut - lähitutor kasvun tukena

Jukka Kemppi osallistui kuudensien Nuorisotutkimuspäivien Koulutus ja polarisaatio -työryhmään.

Koulutuksellinen tasa-arvo

– tasapäistämistä vai yhtäläisiä mahdollisuuksia omien edellytysten mukaiseen oppimiseen?

Anna-Liisa Lämsä toimi puheenjohtajana kuudensien Nuorisotutkimuspäivien Koulutus ja polarisaatio -työryhmässä.

Polarisaatio tahtoo ponin

Kolumni on Petri Pajun kommenttipuheenvuoro (powerpoint-esityksestä tehty pdf) kuudensien Nuorisotutkimuspäivien

Vahvat ja heikot nuoret

-sessiossa.

Kolumniin » (pdf)

Petri Paju
toiminnanjohtaja
Lasten Kesä ry.

Tilastojen tuolla puolen

Kolumni on Ulla-Maija Takkusen puheenvuoro Nuorisobarometri 2007- julkistamistilaisuudessa, joka pidettiin kuudensien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Ei äänestysiän laskemiselle

Kolumni on ohjelmajohtaja Georg Henrik Wreden puheenvuoro Nuorisobarometri 2007 -julkistamistilaisuudessa, joka pidettiin kuudensien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on merkittävä linjapaperi

Kolumni on valtiosihteeri Stefan Johanssonin puheenvuoro Nuorisobarometri 2007 -julkistamistilaisuudessa, joka pidettiin kuudensien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Nuoret polarisoituvassa yhteiskunnassa

Teemasarja kietoutuu kuudensien Nuorisotutkimuksen päivien tarjontaan. Kolumnit on koottu sekä Nuorisobarometri 2007 -julkaistamisen yhteydessä pidetyistä puheenvuoroista että työryhmien kirvoittamien ajatusten pohjalta kirjoitetuista kolumneista. Kuudensilla nuorisotutkimuspäivillä lähestyttiin polarisaatio-käsitettä muun muassa seuraavien kysymysten kautta: Mitä polarisaatiolla tarkoitetaan, kun se liittyy nuorisotutkimukseen? Mitä sen avulla voidaan kertoa nykypäivän nuorista, heidän elinoloistaan ja hyvinvoinnistaan? Mitä polarisaatiosta tiedetään, ja kuinka sitä tutkitaan?

Nuorisotyötä luottamuksella

Marraskuussa Mikkelin ammattikorkeakoulussa järjestetty TUHTI9-seminaari päätettiin paneelikeskusteluun, jonka pääaiheena oli nuorisotyön tehtävä 2000-luvun Suomessa. Panelisteja ja yleisöä puhutti erityisesti luottamus nuorisotyössä. Keskustelusta noussut teema osui nuorisotyön ytimeen, sillä ilman luottamusta nuorisotyötä ei ole olemassa sen paremmin instituutiona kuin käytännön toimintanakaan.

Sivut