Seminaarit ja tapahtumat

Järjestö- ja nuorisotyö nyt!

Tutustu Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogien (ylempi AMK) opinnäytetöiden lehdistötiedotteisiin.

Globaali nuoruus kävi Turussa

Eliisa Kylkilahti kirjoittaa Turussa järjestetystä pohjoismaisesta nuorisotutkimuskongressista. Vaikka NYRIS-konferenssista on tullut kansainvälinen ja entistä suurempi tapahtuma, on sen hengessä silti säilynyt pohjoismainen rentous – ja ennen kaikkea nuorisotutkimuksen ilo.

Katsaus yhteiseen työhömme

Netarin moniammatillinen työ täytti vuoden vaihteessa kaksi vuotta. Ensimmäisen hankekauden päätteeksi toteutettiin seminaari, jossa esiteltiin moniammatillisen työn nykytilaa ja pohdittiin tulevaa. Tilaisuudessa Helsingin nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikkö Lasse Siurala toi puheessaan esille uuden mielenkiintoisen käsitteen moniammatillisesta työstä. Tämä jo otsikosta tuttu ”Yhteinen työ” kuvaa mielestäni mainiosti työtä, jota Netarissa on kehitetty ja toteutettu jo jonkin aikaa. Työ mitä nuorten eteen teemme, tulisi olla kaikkien meidän yhteistä.

Nuoriso-ohjaaja Assemblyssä agentoimassa

Hartwall Areena 6.-9. elokuuta 2009. Monta tuhatta tietokonetta, yhtä monta nuorta miestä. Onpa mukaan eksynyt myös muutama naispuoleinenkin. Kolaa ja energiajuomia, sekä hätäisesti näppäimistön äärellä syötyjä varsin rasvaisia pikaruoka-aterioita. Ei, se ei ole mediaseksikkään mainostoimiston kiireinen iltapäivä, vaan kyseessä on Assembly Summer - tai tuttavallisemmin Assyt - kesän viilein tietokonetapahtuma.

Nuorisotutkimuksen Mauno Ahoset

Markku Soikkelin alustus ”Tutkimustulosten soveltaminen käytännössä” Allianssi-risteilyllä 2008 herätti nuorisotyön tutkijan pohtimaan laajemmin omaa tutkijapositiotaan yhteiskunnallisena vaikuttajana. Nuorisotutkimuksessa tutkijoiden asenteita voisi ehkä kuvata karrikoidusti pikemminkin Soikkelin kuvaamiksi ”Mauno Ahosiksi”, kuin ”suuriksi vaikenijoiksi”. Mauno Ahonen toimii lausuntoautomaatin tavoin ja kommentoi kaikkea nuoruuteen ja nuoriin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä.

Mitä jäi onkeen?

Allianssi-risteily toteutettiin 12.–13.3.2008 teemalla Erilaiset yhdessä. Teema osui siinä mielessä aivan nappiin, että mukana oli (kuten aikaisemmillakin Allianssi-risteilyillä) sekä tutkijoita että nuorisotyöntekijöitä ja muita nuorisoalan ammattilaisia. Kun itse seuraan tutkimusta ja olen tällä hetkellä tekemisissä lähinnä yliopistossa opiskelevien nuorten kanssa, koin erityisen kiinnostavaksi kosketuksen elävään nuorisotyöhön ja sen moninaisuuteen.

Säilömistä, salaliittoja ja nuorisopolitiikan Stasi

Nuorisotoimialan panelistit saivat valita, onko nuorisotyö ennen kaikkea kasvattamista vai opettamista. Kaikki taisivat valita kasvattamisen. En tiedä, miksi kysymykseen annettiin vain nuo kaksi vaihtoehtoa. Vaikea on kuitenkin niellä määritelmä, että nuorisotyö olisi kasvattamista eikä muuta. Nuorisotyön ytimen kuvaamiseen tarvittaisiin monipuolisempia vaihtoehtoja, maailmoja.

Allianssi-risteilyn satoa

Mikä Allianssi-risteilyssä inspiroi? Mitä jäi onkeen? Miksi? Pyysimme laivalla mukana olleilta nuorisotutkijoilta muistikuvia, tunnelmapaloja ja tiedonsiruja risteilyltä.

Säilömistä, salaliittoja ja nuorisopolitiikan Stasi
Mirja Määttä (10.4.2008)

Kenen hyvinvointi?

Korvaani särähti ”elämäntapatyöttömistä” puhuminen, oliko niiden määrä nyt muistaakseni kasvanut. Elämäntapatyötön on mielestäni aika negatiivinen ilmaisu. Se yleensä käsitetään laiskana yhteiskunnan elättinä. Jos tutkittaisiin, mitä nämä työttömät nuoret tekevät ns. vapaa-ajallaan, luulisin että saataisiin aika monelta vastauksia, joista voisi päätellä, että ei se työttömänä olo välttämättä ihan lepäilyä ole. Omasta tuttavapiiristäni voisin helposti laskea 50 työtöntä, ja jos heidän elämäänsä tutkailtaisiin, huomattaisiin, että ei palkkatyölle heidän elämässään edes jäisi aikaa!

Osallisuuden mahdollistaminen ja polarisaatio

Nuorisotutkimuspäivien Osallisuus ja polarisaatio -työryhmässä pohdittiin lasten ja nuorten osallisuuden mahdollistamisen kehittämistarpeita polarisaatioilmiön näkökulmasta. Käytännössä ”ratkaisuja huono-osaisimman marginaalin osallisuuteen tai osallisuuden vahvistamiseen on vaikea löytää”, kuten yksi työryhmäämme osallistujista totesi. Olimme haastavan tehtävän edessä.

Sivut