Politiikka, järjestötoiminta

Kunnalliset palvelut toimivat erinomaisesti!

Minä väitän tänään 27.10.2009, että kunnalliset palvelut toimivat hyvin ja lasten ja nuorten palvelut myös. Tai tarkennetaan sen verran, että minulla on kunnallisista palveluista hyviä kokemuksia. Seuraavassa todistajanlausunto:

Toimikaa rohkeasti (maailman) kansalaiset!

Väitän että opimme ensin liikkumaan ja puhumaan, jonka jälkeen meidät lamautetaan istumaan hiljaa paikoillamme ja unohtamaan oma aktiivisuutemme*.

Politiikkaa tänne heti! Opiskelijavaikuttamisen haasteita pohtimassa.

Opiskelijavaikuttamiseen paikantuu ainakin kaksi isoa haastetta, joista ensimmäinen on tasapainottelu ajan ja motivaation riittämisen viidakossa. Toisena isona haasteena voi pitää sitä, onko opiskelijavaikuttamiselle oikeanlaisia foorumeita. Vaikuttamisfoorumeita pohdittaessa on muistettava, että opiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko erilaisissa elämäntilanteissa osaamistaan kartuttavia ihmisiä.

Lapset, nuoret ja politiikka -seminaarin satoa

Lapset, nuoret ja politiikka -seminaarin järjestivät Lapsuudentutkimuksen seuran Lapset ja politiikka -alaverkosto, Nuorisotutkimusseura ja Suomen Lasten Parlamentti yhteistyössä Lapsiasiavaltuutetun, Suomen Lasten Parlamentin Eduskunnan neuvottelukunnan sekä Eduskunnan Lasten puolesta -ryhmän kanssa Helsingissä 14.-15.9.2009.

***

Mene kirpputorille ja opi perusasiat!

Väitän kirpputorin olevan kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Tähän väitteeseen päädyin kulkiessani kollegani Jaana Lähteenmaan* ja 12-vuotiaan tyttäreni kanssa Pariisin laidalla sijaitsevassa kaupunginosassa, jonka täytti sillä hetkellä jättiläismäinen kirpputori. Mikä on väitteeni mieli: kirpputoriko pienoisyhteiskunta?

Epäpoliittinen sukupolvi

1990-luvun lopulla lukion yhteiskuntaopin tunneilla meille opetettiin, kuinka lakialoitteet etenevät eduskunnassa, minkälainen on valtiontalouden budjettisykli ja mitä tarkoitetaan Montesquieun vallan kolmijako-opilla. Puolueista, niiden eroista tai poliittisista ideologioista ei sen sijaan mainittu halaistua sanaa.

Hommat ei tekemällä lopu!

Opiskelija-aktiivina toimiminen omassa korkeakoulussani, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa, oli minulle opintojen alusta lähtien melkeinpä itsestäänselvyys. Itse en kuitenkaan kulkeutunut aktiiviksi tavallista reittiä eli tutoroinnin kautta, vaan alkusysäys toimintaan lähti suoraan ainejärjestöni hallituspestistä. Toisin kuin monia muita, minua ei toimintaan houkutellut mukanaan kaveri, vaan päätin hakea hallitukseen pelkästä vaikuttamisen ilosta. Sitä tietä olen nyt kulkenut Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto -SAMOK ry:n hallituksen jäseneksi, vastuunani korkeakoulujen ohjaus.

Oodi opiskelijavaikuttamisesta – vaiko sittenkin valitusvirsi?

Havahduin viime syksynä ajatukseen, että voisin viimeinkin, pitkän koulu-urani kruunaavien ammattikorkeakouluopintojen myötä, osallistua opiskelijavaikuttamiseen opiskelijakuntatoiminnan kautta. Päädyinkin sitten erinäisten käänteiden kautta kouluni Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O’Diakon hallituksen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. En todellakaan tiennyt, mihin olin lähdössä mukaan, mutta en antanut sen haitata menoa. Näin hallitusvuoden puolivälin tienoilla voin todeta olevani iloinen siitä, että en turhia murehtinut etukäteen. Olen nimittäin löytänyt itseni mitä uskomattomimmista paikoista ja vastuutehtävistä, joihin en ikimaailmassa olisi muuten päätynyt. Kiitos tästä kuuluu opiskelijakuntatoimintaan osallistumisesta.

Pienoismalliyhteiskunta

Kaikella on juurensa. Usealla suomalaiselle ensi kosketus demokratiaan löytyy koulusta. Tällä hetkellä koulutusjärjestelmämme jokaiselta tasolta löytyy malli, jonka kautta ihminen pääsee tekemisiin vallitsevien yhteiskuntamallien kanssa ja vaikuttamaan omiin ja muiden oloihin. Oppilaskuntien voimistuessa entisestään myös politiikan aakkoset tullaan oppimaan jo esikoulussa.

Opiskelijavaikuttamisen äärellä

Opiskelijat on viime vuosina nähty barrikadeilla esimerkiksi opintotuen korottamisen ja yliopistolain muutosten vuoksi. Erilaisissa opiskelijajärjestöissä toimivat puurtavat, jotta opiskelijoiden ääni kuuluisi opiskelijoita koskettavissa asioissa niin oman opinahjon sisällä kuin valtakunnallisellakin tasolla. Opiskelijavaikuttamista käsittelevässä teemasarjassa pureudutaan toimijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin. Kirjoituksissa tarkastellaan opiskelijavaikuttamisen ajankohtaisia haasteita ja todellisuutta.

Sivut