Politiikka, järjestötoiminta

Lasten ja nuorten kansalaistoiminta

Lasten ja nuorten äänistä, toiminnasta ja osallistumisesta sekä vaikuttamistaidoista ollaan julkisuudessa kiinnostuneita. Eräänlainen yleinen yhteiskunnallinen tahtotila vaikuttaa olevan puhuttuna se, että lapset ja nuoret olisivat aktiivisia toimijoita eri foorumeilla. Käytännössä lasten ja nuorten toimintaan ja toimijuuteen saatetaan kuitenkin suhtautua pelokkaasti tai ihmetellen.

Nuorisovaikuttamista eduskunnassa

Nuorisovaikuttaja rohkaisee nuoria olemaan tulevaisuudessa esimerkki siitä, että maailmanparantaminen ei ole vain nuoruuden idealismia vaan kaikenikäisten velvollisuus ja elämää rakentava voima. 

Amnestyn aktivistina

Kansalaisjärjestöillä ja poliittisilla puolueilla on yleisesti vaikeuksia saada nuoria jäseniä itseensä. Nuoret eivät välttämättä koe yhteiskunnallista vaikuttamista niin tärkeäksi kuin neljäkymmentä vuotta sitten.

Tammikuun 2011 tilasto

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten yhteiskunnalliset näkemykset ovat jatkaneet liikettä kohti vasenta.

Nuorten toimeentulotuen leikkaukset – vaarallinen tie

Suomen valtio päätti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuoden sellaisen lain säätämiseen, joka sotii köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan perusperiaatteita vastaan.Onko realistista, että nuoria voidaan ”kannustaa opiskelemaan” pakolla, jotta he eivät menetä perustoimeentuloaan?

Kun perheitä kasvatettiin normaaleiksi

Katja Yesilova: Ydinperheen politiikka.
Gaudeamus, 2009.

Sanojen toinen puoli

Markus Himanen & Jukka Könönen
Maahanmuuttopoliittinen sanasto
Into Kustannus 2010

Lautakasojen vartiointi ja penkominen

Suomen valtakunnassa ei ole järjestöpolitiikkaa. Järjestöjen ohjausvirrat perustuvat vastuuttomaan haasteiden välttelyyn ja kinasteluun. Paikallisessa järjestötoiminnassa ohjaus näyttäytyy skitsona sekoiluna: samalla kun yksi kannustaa ja antaa, toinen kiristää ja ottaa.

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kehitysyhteistyössä

Suomesta löytyy paljon eri alojen asiantuntijoita, joiden mielipiteitä arvostetaan. Väitän kuitenkin, ettemme osaa hyödyntää vielä kaikkien asiantuntijoidemme toimintakykyä. Tälläkin hetkellä Suomessa on vielä yli miljoona asiantuntijaa, joiden potentiaali ei ole täydessä käytössä. Nämä asiantuntijat ovat lapsuuden parhaita asiantuntijoita, tavallisia suomalaisia lapsia, joilla on paljon annettavaa nyt ja tulevaisuudessa.

Nuori kutsui kansaa kadulle katumaan

Minä väitän, että laiskoiksi makoilijoiksi, Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa tyhjänpantteina humputteleviksi ja perheiden vaativiksi vapaamatkustajiksi moititut teinit ovatkin usein yhteiskunnallisesti aktiivisempia ja fiksumpia kuin monet aikuiset.

Sivut