Politiikka, järjestötoiminta

Koska poliittiset nuorisojärjestöt eivät ole pahoja!

Nuorten elinolot ovat olleet tapetilla koko syksyn. Ensin vaahdottiin vaihteeksi äänestysikärajakysymyksestä, sitten keskusteltiin Kauhajoesta ja tapahtuneeseen johtaneista syistä, netin vaarallisuudesta ja nuorten mielenterveysjonojen pituuksista ja sitten taas palattiin siihen, miten nuorten tiedot politiikasta ovat heikot. Nuorisobarometria 2008 odoteltiin kuin kuuta nousevaa, kuntavaalitkin olivat tulossa. Kaikkien huulilla oli kysymys "mitä ne nuoret ajattelevat ja kuinka ne voivat?"

Chansa inte – rösta ungt!

Ungdomsbarometern 2008 som publicerades den 14 oktober visar på att ungas förtroende för politiska institutioner och demokratins funktion håller på att öka. Bra så. Nu måste beslutsfattarna se till att vinna alla gruppers förtroende, ung som gammal om vi vill att intresset för att påverka förstärks.

Onko meille tilaa täällä?

Vuoden 2008 Nuorisobarometristä käy ilmi se, että nuoret eivät koe oman kuntansa tai kaupunkinsa päättäjien pitävän nuoria varteenotettavina keskustelukumppaneina tai vaikuttajina kaikissa tai läheskään kaikissa asioissa.

Tylsien ja jäykkien miesten laji

Näinhän se on. Valtuustossa istuvat vähintään keski-ikäiset ja kaiken lisäksi miehet. Kotikaupungissani Mikkelissä voimasuhde on 56–24 miesten eduksi. Ei ihme, jos ei nuorta nappaa, ja vaalien lähestyessä vedetään peittoa entistä tiukemmin korville.

Valitse vaikuttaminen

Vaikuttamisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, mutta jotta nuorten ääni kuuluisi yhteiskunnassa, nuoria tulisi saada aktivoitua ottamaan kantaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Äänestämisen tärkeydestä ei voida koskaan puhua liikaa. Äänestämällä voit vaikuttaa, mutta liittymällä poliittiseen puolueeseen voit vaikuttaa vieläkin enemmän. Mikäli olet ajatellut puolueeseen liittymistä, on sanoista nyt hyvä tehdä tekoja!

Nuori pystyy vaikuttamaan Lapissa!

Lapissa SDP:llä on haasteellinen tilanne jäsenhankinnan suhteen sekä nuorten aktivoinnissa politiikkaan. Tämä tilanne tuo mukanaan innokkaan nuoren demarin kannalta sen edun, että lähtiessään mukaan toimintaan voi olla varma siitä, että mahdollisuuksia monipuoliseen vaikuttamiseen tarjotaan. Oma aktiivisuus otetaan paikallistasolla huomioon kaikilla osa-alueilla, niin nuorten omassa toiminnassa kuin puolueosastoissakin.

Mitä nuoret poliittiset toimijat ajattelevat vaikuttamisesta?

Teemasarja kietoutuu uusimman Nuorisobarometrin teemojen ympärille. Barometri pureutuu nuorten kuulemisen, kuuntelemisen ja kuulumisen kysymyksiin kunnissa. Kirjoituksissa poliittisesti aktiiviset nuoret ja muut kirjoittajat pohtivat nuorten kuulemista, vaikuttamismahdollisuuksia sekä omia vaikuttamiskokemuksiaan.

Lasten ja nuorten oleilun poliittisuus

Lasten oikeuksien päivänä 20 marraskuuta 2008 Lapsiasiainvaltuutetun toimisto julkaisi selvityksen Asiaa aikuisille!. 

Eläköön Hannah Arendtin Vita Activa: lasten toimintamahdollisuudet valtana

Suomalaisessa koulussa, päiväkodissa ja lapsitoiminnassa turvaudutaan edelleen normatiivisen kasvatuksen yksipuolisiin ja valtiollis-institutionaalisiin periaatteisiin. Ajatellaan, että sosiaalisen toiminnan, politiikan ja vallan ymmärtäminen on jo valmiin institutionaalisen järjestyksen omaksumista. Politiikan oppi on instituutioiden pänttäämistä, toimintasääntöjen ja välttämättömän tasa-arvon omaksumista tai pehmojen järjestysarvojen ja vallan arkkitehtuurin tunnistamista. Leikkivaalit loihtivat kuvan lasten demokraattisesta pienoiskuvasta.

Lasten poliittinen toimijuus

Huoli lasten poliittisesta toimijuudesta tarkoittaa yleensä huolta siitä, ettei lapsilla ole näkyvyyttä, läsnäoloa eikä osallisuutta politiikassa. Mutta toisenlaisesta näkökulmasta katsoen lapset, alaikäiset, nuoret – miten vain – ovat politiikassa myös ja vasitenkin vaikka yksittäisiä lapsia tai nuoria ei politiikan kentillä olisi nähty. Lapsilla ja lapsuudella on ollut poliittinen vaikuttavuutensa, toimijuutensa, agenssinsa, aina. Se ilmenee ainakin neljällä tavalla.

Sivut