Politiikka, järjestötoiminta

Children 404 on homonuorten nettiprojekti Venäjällä

Presidentti Putinin homopropagandalaki vuodelta 2013 on jättänyt Venäjän nuoret homoseksuaalit elämään oman onnensa nojaan.

”Of Men and War” kertoo rauhan tekemisestä – sotamuistojen kanssa

Yli kaksituntisen dokumentin Of Men and War voi tiivistää niin, että amerikkalaiset sotaveteraanit yrittävät parantaa itsensä ja toisensa Irakin sodan jättämistä sotatraumoista.

Ikä on vain numero

Nuoruus on siitä merkillinen ikävaihe, että sen kesto määritellään laissa. Voimassa olevan nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat.

Aktiivisen kansalaisuuden identiteettipoliittinen merkityksenanto

Nuorisolakiuudistuksessa tulee tarkentaa ja laajentaa nuorten kansalaisuuden määritystä.

Voisiko refleksiivisen toiminnan idea perustua uuteen nuoriso(puite)lakiin?

Nuorisolakia luetaan jonkinlaisena ei-toiminnallisina ja staattisina saavutettujen etukonventioiden ja virallisten toimijuuksien luettelona.

Kummasta päästä nuoruutta uudistuva nuorisolaki ottaa koppia?

Ei ole tärkeää, kenen tuottamana nuoren tarpeeseen vastataan vaan se, että hänelle vastataan.

Korpeimme kuiskintaa

Nuorisolaki luo valtakunnallista katsetta rakenteellisesti hyvin erilaisilla paikkakunnilla asuvien nuorten hyvän elämän varmistamiseksi.

Nuorisotyö profiloitava paremmin lakiuudistuksessa

Nuorisolaki on yhä puitelaki eli velvoittavuudeltaan heikko. Siihen tulisikin lisätä sidoksia muihin säädöksiin.

Nuorisolain ajassa

Toiveena laki, joka turvaisi ja vahvistaisi nuorisotyön asemaa pilkkoutuvassa kuntakentässä.

Nuorisotyötä koulussa

Nuorisonohjaajana voi olla elämäntapaopettaja, jonka tehtävänä on koulussa antaa nuorille tukea ja keinoja arjen hallintaan.

Sivut