Nuorisotyö

Kuinka paljon virtuaalinen ympäristö vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen?

Omassa työssäni olen usean vuoden ajan tehnyt töitä eri-ikäisten miesten parissa, sekä kasvokkain tapahtuvissa henkilökohtaisissa tapaamisissa, että virtuaalisessa Internet-ympäristössä. Olen selkeästi havainnut, että Internetissä tehtävä työ tuottaa varsinkin miesten kohdalla enemmän tuloksia, erityisesti silloin kuin keskusteluissa ovat teemoina miesten intiimeiksi koetut ongelmat, kuten seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin tai ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset.

Vapaa-ajan tavoitteellisesta toiminnasta

Vapaa-aikahankkeemme puitteissa luimme Mirja Liikkasen toimittaman teoksen Suomalainen vapaa-aika. Maun sosiologia näyttäisi olevan kovassa huudossa kun puolet kirjasta keskittyy makuasioihin (mm. musiikkimaku, television mieliohjelmat, kirjailijasuosikit). Kaksi muuta kirjoitusta käsittelee vapaa-aikaa perheessä, ja kolme viimeisintä luontoharrastuksia, aktiivista musiikkiharrastusta sekä nuorten vapaa-aikaa luottamuksen ja sosiaalisen pääoman näkökulmista.

Nuorisolähtöisen sosiaalityön monet kasvot

Suvi Raitakari & Elina Virokannas
Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät – Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista
Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2009

Kokemuksia tilaaja–tuottaja-toimintatavasta työpajakentällä

Tilaaja–tuottaja-mallien yleistyminen näkyy työpajakentälläkin. Entistä suurempi osa työpajoista toimii ainakin osittain tilaaja–tuottaja-toimintatavan mukaisesti, joko kunnan sisäisessä mallissa tai palveluitaan myyden sekä osallistuen niitä koskeviin kilpailutuksiin. Yhdistys- ja säätiömuotoiset organisaatiot ovat suhteellisesti lisääntyneet ja puhtaasti kunnalliset työpajat vähentyneet. Kyse on ollut kuntien omistajuuden höllentymisestä.

Viimeinen vuosi

Tutkimushanke sen kuin tiivistyy, kun viimeinen vuotemme on käsillä. (Kuulostaapa pahaenteiseltä, mutta tutkimushankkeen päätösvuodesta nyt on kyse.) Toki useilla paini jatkuu samojen aineistojen ja kysymysten äärellä tämän vapaa-aikahankkeen jälkeenkin, kenellä milläkin rahoituksella tai sivutyönä. Mutta viimeinen vuosi on viimeinen ja tarkoittaa ainakin minulla tarvetta suunnitella ja priorisoida tekemisiä tarkasti sekä arvioida tehtyjä tutkimuksellisia valintoja, mikä oli järkevää, mikä taas vähemmän järkevää. Opiksi kaikki.

Monikulttuurisen nuoriso- ja järjestötyön pitäisi löytää toimiva käytäntö erityishuomioimisen ja universaalisuusperiaatteen välillä

Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää
Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 91, 2009.

Monikulttuuristen nuorten aseman ja aktiivisuuden tukeminen on haasteellista, koska nuoret eivät näytä kaipaavan erityishuomiota. Näin todetaan Ovet auki!

Nuorisotyöstä ja yhteiskunnasta

Nuorisotyö saa eri maissa erilaisia muotoja. Tony Jeffsin ja Mark K Smithin toimittamassa teoksessa Youth Work Practice tarkastellaan nuorisotyötä Brittein saarten näkökulmasta. Se tarjoaa kiinnostavan vertailunäkökulman suomalaiseen nuorisotyöhön. Teoksessa korostetaan järjestömuotoisen nuorisotyön merkitystä.

Nuorisotyö elää Tampereen tilaaja-tuottajamallissa

Tampereella siirryttiin uuteen hallintomalliin vuoden 2007 alusta. Itse asiassa otettiin käyttöön kolme uutta toimintamallia samanaikaisesti: tilaaja-tuottajamalli, pormestarimalli ja prosessimalli. Näistä kaksi ensimmäistä ovat toteutuneet kohtuullisesti. Prosessimalli on ollut haastavin, mutta jäänyt vähemmälle huomiolle.

Asennemuutosta etsimässä - Nuorisotyö uudella vuosituhannella

Mikko Salasuo 2007. Nuorisotyön ytimissä – kaleidoskooppi pääkaupunkiseudun nuorisotyöhön ja käytäntöihin. Helsingin kaupungin Tietokeskus tutkimuksia 2007/9 & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 81. 

Nuorilla on yksi huoli ylitse muiden

Kun nuorilta kysytään heidän huolenaiheistaan, korkeimmalle nousee ilmastonmuutos. Vuoden 2008 nuorisobarometrin vaihtoehdoista se aiheutti eniten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksia. Vuoden 2006 vaalikyselyssä enemmistö nuorista piti ilmastonmuutosta tärkeämpänä kuin mitään muuta poliittista kysymystä.

Sivut