Nuorisotyö

Toiminnan kehittämistä rakenteiden ehdoilla

Olen kevään aikana tutustunut monen kaupungin nuorisotoimen rakenteisiin ja toimintaan. Tutustuminen on tapahtunut niin paikan päällä vierailemalla kuin verkon ja puhelimen välityksellä. Tekemäni hankemuotoinen työ pyrkii kehittämään kunkin kaupungin monikulttuurista nuorisotyötä, tai ehkä osuvammin ilmaistuna kyse on nuorisotyön monikulttuurisuuden kehittämisestä (ks. www.nuorisokanuuna.fi). Tässä kirjoituksessa kyse ei ole kuitenkaan monikulttuurisuudesta, vaan laajemmin nuorisotointen kehittämistyöstä.

Tekemättä jättämisen taito

Vanhempainvapaani kaksi ensimmäistä kuukautta ovat kuluneet siihen, että olen harjoitellut joutilaana olemista oikein urakalla. Ja harvinaisen vaikeaa se on ollut. Vauvan syntymää edeltävästä työputkesta on ollut vaikeaa ryömiä pois.

Lisää linjauksia lasten ja nuorten palveluihin?

Äskettäin julkaistiin opetusministeriön joulukuussa 2009 asettaman työryhmän esitys lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaatiosta. Sen aiheena on Lastensuojelulain ja nuorisolain lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia edistävien yleisten säännösten kehittäminen ja yhteensovittaminen.

Verkostotyön merkityksestä

Tässä kirjoituksessa en suoranaisesti käsittele mieserityisiä kysymyksiä, vaan enemmänkin yleisellä tasolla pohdin moniammatillisen verkostotyön merkitystä palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. On tosiasia, että jokainen ammattilainen työskentelee uransa aikana samanaikaisesti useissa eri verkostoissa. Nämä verkostot voivat olla moniammatillisia verkostoja tai asiakkaan omia verkostoja. Mielestäni on oleellisen tärkeää aktiivisesti tiedostaa verkostojen merkitys. Tämä ei ole riippuvaista siitä, tekeekö pääasiallisesti asiakastyötä yksilötyön vai verkostotyön muodossa.

Nuorten vapaa-ajan omaehtoisuus ja tutkimusmenetelmät

Toisinaan ajatukset kiiruhtavat tekstiksi paperille toivottoman verkkaisesti. Ei sillä, ettei tutkija tietäisi, mistä haluaisi aloittaa. Onhan vapaa-ajan tutkimusmatkaamme kirjoitettu jo hyvä tovi. Koska perille on vielä useita kuukausia ja loppusanoja ennenaikaista lausua, pureudun oman retkeni menetelmällisiin valintoihin.

Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytetyt nuoret ovat kalliita

Nuorten koulutukseen ja työllisyyteen panostetaan Järvenpäässä

Järvenpään kaupunki panostaa nuorten työllisyyteen tehostamalla peruskoulun jälkeen tapahtuvaa ohjausta. Jokainen nuori on nähtävä kalliina ja arvokkaana. Tavoitteena on saada kaikki nuoret koulutukseen ja työelämään mahdollisimman joustavasti. Toisaalta työelämästä syrjäytyvä nuori tulee yhteiskunnallisesti niin kalliiksi, että varhainen panostus maksaa itsenä takaisin.

Turvallisessa luokassa on iloa ja yhteisöllisyyttä

Koulujen yhteisöllisyyttä on viime vuosina peräänkuulutettu monen päättäjän ja toimijan suulla. Mikään koululuokka ei ole automaattisesti turvallinen tai yhteisöllinen. Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen on aktiivinen prosessi, johon tarvitaan oppilaiden lisäksi ryhmän omaa opettajaa, koulun muita opettajia ja aikuisia sekä koulun yhteistyökumppaneita.

Nuori Kulttuuri ilosanoma

Tämä on ilosanoma Nuori Kulttuuri -tapahtumien järjestäjille kaikkialla Suomessa. Yhteisöpedagogi Mirja Karppanen on kirjoittanut oppaan Nuori Kulttuuri tapahtumaksi. Opas kertoo, miten musiikki- tanssi- tai teatterikatselmus järjestetään. Oppaan kirjoittamisesta kertova opinnäytetyö Hyviksi havaitut käytännöt julkistetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun Järjestö- ja nuorisotyö nyt! -seminaarissa 27 - 29.4.2010. Seminaarissa esitellään kolmen päivän ajan yhteisöpedagogeiksi (ylempi amk) valmistuvien opinnäytetöitä. Nuori Kulttuuri ilosanoma on seminaarin ohjelmassa keskiviikkona 28.4.

Kunnalliset työpajat jäämässä katveeseen työpajakentän kehittämistoiminnasta

Jari Hourula on tehnyt Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmassa (yamk) opinnäytetyön, jossa hän käsittelee kunnallisten jäsenorganisaatioiden näkemyksiä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n asiantuntijatoiminnasta. Opinnäytetyössä hän tuo esiin ilmenneitä ongelmakohtia ja ehdottaa kehittämiskohteita, joiden avulla kunnallisia organisaatioita voitaisiin huomioida paremmin.

Koulun kello kuuluu kauas

Vapaa-aikahankkeessa on tuon tuostakin keskusteltu vapaa-ajan määrittelemisestä, eikä siitä tietääkseni ole vielä tätä kirjoittaessani kiveen hakattua versiota. Siksi otan vapauden tarkastella käsitettä arkiajattelun kautta, jonka mukaan nuorten vapaa-aika on koulunkäyntivelvollisuudesta vapaata aikaa. Tässä pohdin juuri tuota arkista jaottelua ja siihen liittyviä jännitteitä.

Sivut