Nuorisotyö

Aikuisten suojelua - vai?

Maailman monimutkaisuus joko helpottaa tai hankaloittaa väittämistä. Arjessa päätöksenteko ja päätösten vaikutusten arviointi näyttävät jossain määrin Ihmisten Puolueen menolta. Kirjoitetussa tekstissä ei voi tehostaa sanottavaansa kädenliikkeillä. Harmi. Pitää siis luikerrella väittämisen ja ujuttamisen välissä.

Rasistinen nuorten miljöö ja toteemit - häh?

Helsingin Sanomissa (15.8.2010) kuvataan suomalaisen poliittisen maiseman äärioikeistoa ja todetaan, että ”heinäkuun rikosuutisista saa synkän kuvan suomalaisten suvaitsevaisuudesta”. Rasistisesti motivoituneet rikokset ovat yksi suvaitsevaisuutta [1] vastustava toimintatapa, mutta niiden rinnalla on tärkeää tarkastella myös muita, usein vähemmän näkyviä piirteitä.

Vilkkaat suomalaisnuoret

Väitän, että Suomen kouluissa elämä on suurin piirtein mallillaan, vaikkakin muutoksessa. On vanhaa ja pysyvää, niin kuin kesäinen suvivirsi tunneilmastoineen, ja uutta ja muuttuvaa, niin kuin media- ja tekstimaailmat, mutta ennen kaikkea sosiaalisuus. Sosiaalisuus ja sen myötä lasten ja nuorten niin sanottu luonnetyyppi ovat muuttuneet siinä määrin, että se edellyttää koulun toimintakulttuurin ja ammattirakenteen modernisoimista. Tähän on lähdetty Kouvolassa, jonka koulunuorisotyötä tutkin.

Vilkkaat suomalaisnuoret

Väitän, että Suomen kouluissa elämä on suurin piirtein mallillaan, vaikkakin muutoksessa. On vanhaa ja pysyvää, niin kuin kesäinen Suvivirsi tunneilmastoineen, ja uutta ja muuttuvaa, niin kuin media- ja tekstimaailmat, mutta ennen kaikkea sosiaalisuus. Sosiaalisuus ja sen myötä lasten ja nuorten niin sanottu luonnetyyppi ovat muuttuneet siinä määrin, että se edellyttää koulun toimintakulttuurin ja ammattirakenteen modernisoimista. Tähän on lähdetty Kouvolassa, jonka koulunuorisotyötä tutkin.

Yleisnäkymiä nuorisotyön asemaan

Suomessa nuorisoalan palvelujen perusrakenteiden ylläpitämisessä tulevien vuosien kehityskuluissa kynnyskysymyksiksi nousevat todennäköisesti ja monin paikoin rinnakkaisuus, yhteistyö ja rajapinnat (1) alan päätoimijoiden (kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä) välillä sekä (2) nuorisotyön ja sen lähitoimijoiden välillä. Jälkimmäisistä (2) vapaa-ajan alojen rinnalla yhä tärkeämmäksi kysymykseksi noussee nuorisotyön suhde erityisesti koulu- ja sosiaalitoimeen – sekä yleisempien kehitystrendien ja yhteiskuntapoliittisten painotusten myötä, että nuorisolain muutosten sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehityksen myötä. Lisäksi yleisesti markkinaehtoisuus ja erityisesti kaupallisen kilpailun piiriin liittyvät debatit koskettavat huomion arvoisesti julkisesti tuettujen toimien ja palveluiden kehitystä edelleen, ainakin osittain nuorisotyötäkin.

Nuorisotyön voimavarat Suomessa 1: ihmiset

Tietämys nuorisotyön voimavaroista ja niiden rakenteista on yleisesti puutteellista. Keskeinen nuorisotyön voimavara on nuorisotyöntekijät. Alan tavoitteiden ja painotusten kuten nuorten parissa ja yhdessä nuorten kanssa toiminnan, sekä nuorten aktiivisuuden ja osallistumisen myötä alan voimavaraksi voisi perustellusti esittää myös nuoret itse.

Etsivää nuorisotyötä verkossa

Palveluoperaatio Saapas

Alueellisen nuorisotyön muutoksia

Siellä ne sijaitsevat, nuorisotilat, ostoskeskuksissa, koulujen yhteydessä, kerrostalojen alakerroissa, monitoimitaloissa, omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa. Ne vetävät sisäänsä vaihtelevan määrän nuoria. Niistä saattaa muovautua kiistakohteita, kun joku nuorisotalo pitäisi perustaa tai toinen nuorisotalo haluttaisiin sulkea. Ilta- ja viikonlopputöistä pitävät ohjaajat saattavat olla niissä vuosia. Itse tienaan leipäni siitä, että osallistun nuorisotalojen koskevaan kehitystyöhön tutkijan, kehittäjän tai kiinnostuneena toljottavan harrastelijan ominaisuuksissa.

Uutisia kansainvälisiltä vesiltä: Suomi-Saksa purjehti maaliin

Yli kaksi vuotta jatkunut yhteistyöhanke Suomen ja Saksan ministeriöiden välillä on päättynyt. Kahdenvälinen hanke liittyi nuorten osallistumisen vahvistamiseen paikallistasolla. Ministeriöiden välisten kontaktien lisäksi myös nuoret, nuorisojärjestöt ja tutkijat kohtasivat. Syntyi kirjoituksia, vaatimuslistoja, kehittämisaihioita ja Valitusfestarit-tyyppisiä sosiaalisia innovaatioita.

Etsivästä työstä

Nuorten tavoittaminen ja aidon kontaktin luominen on jatkuva haaste sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoaville ammattilaisille. Erityiset haasteet tulevat vastaan kun tehdään töitä erinäisistä syistä syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten parissa. Omien ammatillisten kokemusten perusteella voin todeta, että tämän kohderyhmän tavoittamisessa toimiva työmuoto ja menetelmä on ammatillinen etsivä työ. Etsivällä työllä tarkoitetaan asennetta ja käytännön palveluita, jotka viedään kohderyhmän, eli asiakkaiden omaan toiminta- ja elinympäristöön.

Sivut