Nuorisotyö

Tutkimusta avustamassa

Kun Mirja Määttä kysyi tammikuussa, olisinko halukas työskentelemään tutkimusavustajana, ei vastausta tarvinnut pitkään miettiä. Tutkimuksen aihepiirikin oli lähellä oman (tekemistä odottavan) graduni aihetta, joten edessäni oli hieno mahdollisuus päästä tutustumaan sekä tutkimusaineistoon että tutkijan työhön, josta opiskelijalla on helposti kaikenlaisia enemmän tai vähemmän paikkansa pitäviä mielikuvia.

Tutkimusmatka nuorten vapaa-aikaan – siis minne?

Tutkimusohjelma Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa polkaistiin käyntiin vuoden 2008 alussa, ja se jatkuu aina 2010 loppuun saakka. Neljän opetusministeriön avustuksella aloittaneen tutkijan lisäksi mukaan on vähitellen rekrytoitu myös muita aiheen parissa toimivia tutkijoita. Nyt, noin vuosi käynnistymisen jälkeen, tutkimusohjelmassa on monipuolinen joukko nuorten vapaa-aikaa eri näkökulmista tarkastelevia tutkijoita.

Tunnelmia kentältä ja tutkimustyön tiimellyksestä

Tutkimuspäiväkirja maaliskuun eräs torstai, 2009, itähelsinkiläinen nuorisotalo

Lähdin kello neljän aikaan töistä kohti itäistä Helsinkiä. Varmistelin haastatteluun tulevalta pojalta, että hän muistaa tapaamisen, piip piip, kännykät piippaavat, ja haastattelu varmistuu.

Taantumasta työttömyyteen, työttömyydestä työttömyyteen, työttömyy…

Kari Paakkunainen toteaa Kommentissa julkaistussa tekstissään, että starttipajatoimintaa ja muuta kunnallista pajatoimintaa on pienkunnissa karsittu, eikä pajatoiminta laajene joka kaupunkiin. Taantuma ja aikanaan myös lama ovat kuitenkin vasta tulossa kuntasektoriin. Kuntien säästöbudjetit tulevat tiukkenemaan. Siksi pajatoimintaa on kyettävä perustelemaan entistä vahvemmin.

”Anna mulle tilaa olla ylpee…” – kohtaaminen ja vuorovaikutus nuorten ohjaamisessa

Kolumni perustuu TUHTI 2008 -seminaarissa 11.12.08 pidetyn työryhmässä ”Aikaa, tilaa, kunnioitusta” kuultujen esitysten herättelemiin ajatuksiin. Työryhmässä kuultiin neljä alustusta: tutkija Anu Gretschelin, vapaa-aikasihteeri Jukka-Pekka Mattilan (tuolloin Pyhäselän kunta, nyk. Joensuu), projektikoordinaattori Kaisa Kontkasen (Pelastakaa Lapset ry:n Joensuun paikallisyhdistys) sekä omani.

Haluaako Suomi oppia Suunta Elämään hankkeesta

Kaikki sosiaalisen työllistämisen kentällä pitkään toimineet tietävät, että suomalainen palvelujärjestelmä on tilkkutäkki, harva seula, ja sen lisäksi myös usein kaukana avun tarvitsijan arjesta. Syksyllä 2005 alkanut Suunta Elämään -hanke oli monella tavalla edistyksellinen projekti. Kirkon lahjoittamalla Yhteisvastuukeräyksen tuotolla kyettiin räätälöimään apua sellaisiin tilanteisiin, joissa palvelujärjestelmä oli jo näyttänyt potentiaaliselle asiakkaalle perävaloja.

Tutkijan teesien tukemaa arjessa auennutta ihmettelyä...

On helppo yhtyä tutkija Kari Paakkunaisen Suunta elämän (SE) -hanketta ja lamaa ruotivan Kommentti-kolumnin oivaltaviin analyyseihin aikamme ilmiöistä ja niiden vaikutuksesta nuoriin, yhteistyökumppaneihin ja koko yhteiskuntaan. Kirjoituksen poliittis-ideologinen lähestymiskulma on selkeästi havaittavissa, mutta pidän sitä hyvänä asiana vaikken itse politiikkaan sotkeudukaan. Paakkunaisen huolta nuorten asemasta on myös helppo jakaa ja ymmärtää.

Etsii, etsii, mutta löytyykö palvelujärjestelmästä monimuotoisia tukimuotoja?

Tuhannet nuoret tarvitsevat monimuotoisia ja kohdennettuja tukitoimia

Nuorisotyön rakenteellisia haasteita – mahdollisuuksia ja uhkia nuorisotyön merkityksen ja aseman kirkastamiselle

Käynnissä on paljon uudistuksia, jotka lisäävät muutosta myös kuntien, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen nuorisotyössä. Kuntien ja seurakuntien rakenteelliset uudistukset sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten ja roolien kehittämispyrkimykset voivat yhtäältä muodostaa nuorisotyön asemalle monia uhkia ja toisaalta tarjota sille uusia mahdollisuuksia ja kehittämissuuntia. Joka tapauksessa ne ovat haaste alan osaamiselle ja koulutukselle.

Nuorisotyön rakenteellisten haasteiden puntarointi

Anne Puurosen, Päivi Harisen ja Petri Cederlöfin kolumneissa puntaroidaan nuorisotyön rakenteellisia haasteita nimenomaan nuorisotyön tutkimisen näkökulmista. Sarjassa esitellään myös käynnistyvää nuorisotyön kehittämisverkostoa.

Nuorisotyön rakenteellisia haasteita – mahdollisuuksia ja uhkia nuorisotyön merkityksen ja aseman kirkastamiselle »

Sivut