Nuorisotyö

Ammattina nuorisotyö - eettinen ohjeistus nuorisotyöntekijälle

Kommentoi nuorisotyöntekijöille tarkoitettua eettistä ohjeistusta!

AMMATTINA NUORISOTYÖ - eettinen ohjeistus nuorisotyöntekijälle

Ammattieettinen ohjeistus ilmaisee ammatin asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Ohjeistus voi toimia myös eettisen harkinnan tukena työssä. Lisäksi se sisältää ammattia määrittäviä periaatteita.

Nuorten vapaa-aika tutkijankammiosta katsottuna

Toisin kuin jo aiemmin tähän blogiin kirjoittaa ehtineet osaavat tutkijat, kuten Marja Peltola tai Tarja Tolonen, en taida voida rakentaa vertauskuvallista matkakertomustani samalla viehättävällä tavalla esitetyksi fyysiseksi siirtymäksi nuorten vapaa-ajan avaraan maailmaan. Oma rajapintani nuorten todellisuuteen kun istuu jykevästi työhuoneeni pöydällä, vaikka toisinaan kannan sitä matkalaukkuun vangittuna työmatkoillani.

Tutkijan työn hyviä hetkiä: perjantai-ilta kentällä

Eräänä toukokuisena iltana matkaan bussilla minulle entuudestaan tuntemattomaan pääkaupunkiseudun lähiöön. Siellä asuu tuttu perhe: äiti ja kaksi alle 20-vuotiasta lasta, tytär ja poika. Äiti ja tytär ovat muuttaneet Suomeen Kurdistanista 1990-luvun puolivälissä, poika on syntynyt Suomessa. Olen tutustunut perheeseen vuonna 2007, jolloin haastattelin maahanmuuttajataustaisia perheitä silloista INTERFACE-projektiani varten. Keväällä 2009 sain uudestaan kutsun perhettä tapaamaan, kun soitin perheen äidille ja kerroin uudesta tutkimuksestani.

Ei mitään tekemistä missään

Matkaillessa tulee luontevasti pohdittua liikkumiseen, paikkaan ja paikallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Itse olen tätä kirjoittaessani vierailevana tutkijana Melbournen yliopiston yhteydessä toimivassa Nuorisotutkimuskeskuksessa, missä paikalliset tutkimukset tarjoavat peilauspintaa helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten elämään ja tulevaisuudensuunnitelmiin liittyvään työhöni.

Nuorisotyön tutkimuksen tilasta

Nuorisotyön perusrakenteen Suomessa muodostavat kunnat, seurakunnat ja järjestöt sekä vapaaehtoistoiminta. Lisäksi nuorisotyötä tehdään muutamissa alueellisissa ja valtakunnallisissa organisaatioissa, sekä lukemattomissa projekteissa ja hankkeissa. Nuorisotyöhön liittyy myös moniammatillisuus. Sitä pohtiessa joudutaan aina nuorisotyön määrittelyn tai identiteetin rajanvedon ja rajapintojen kysymyksiin.

Kirjaviisaat arjen koulussa

Pohjois-Karjalassa nuorisotoimen, nuorten palveluja tarjoavien järjestöjen, nuorisoalan koulutuksen ja nuorisotutkijoiden keskinäisellä yhteistyöllä alkaa olla jo jonkinmoinen perinne monella eri toimintarintamalla. Viimeisin joensuulainen yhteistyöhanke on liittynyt erityisnuorisotyön toteuttamaan poikien pienryhmätoimintaan, sen analyysiin ja toimivien ohjausmenetelmien tunnistamiseen. Tutkijaosaamista haluttiin tuomaan hankkeeseen analyyttista ja arvioivaa otetta sekä tutkimukseen perustuvaa lisätietoa.

Tutkiva nuorisotyö – ammatillinen ja koulutuksellinen resurssi

”Miten nuorisotyö avautuu tutkimukselle, entä onko tutkimuksesta hyötyä nuorisotyölle?” Muun muassa näillä kysymyksillä Nuorisotutkimusverkoston järjestämän”Nuorisotyö tutkimuksen tilana”-seminaarin (Helsingissä 18.3. 2009) kutsuteksti herättelee käymään keskustelua nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen välisestä suhteesta. Puheenvuorossani1 pohdin, mitä annettavaa emic- näkökulmasta rakennettavalla tutkimustilanteella voisi olla nuorisotyölle. Synonyyminä tarkastelussani emic-käsitteelle on termi: nuorisotyölähtöisyys.

Aktiivisesti ympäri maapalloa kiertävä nuorten vapaa-aika – ja tutkijan työ

Helsingin yliopiston yliopistoliikunta tarjoilee ohjattua liikuntaa – tai liikkumattomuutta – moneen makuun, mukaan lukien rentoutustunteja. Väitöstutkimustyön ja pienen lapsen hoidon arkiyhtälöitä ratkovalle nämä tunnit antavat aikaa oman kehon kuuntelulle ja itsereflektiolle.  Seuraavaa harjoitusta voin suositella kaikille – vapaa- tai työajalla kokeiltavaksi:

Tuoretta heinää märehtimässä 17–20.4.

Pähkäily näyttää kuuluvan tutkijan elämään. Tällä hetkellä pähkäilen, millaisen esityksen tekisin kesäkuun alussa Tampereella pidettäville lapsuuden tutkimuksen päiville. Vastaavia kysymyksiä näyttää tulevan jatkuvasti eteen työssäni, ehkä olen ammattipohtija. Onneksi on erilaisia verkostoja, kuten tämä Vapaa-ajan hanke ja tutkimussuuntautunut työyhteisö Kuopion yliopistossa, joissa tiettyyn rajaan saakka on lupa märehtiä. (Miksi näihin pohdintasanoihin tulee niin paljon ä-kirjaimia?) Lapsuuden tutkimuksen päiviä ajatellen minulla on kaksi vaihtoehtoa:

Sivut