Nuorisotyö

Nuorisolaki – mitä olisi tehtävä?

Nuorisolakia ollaan uudistamassa. Sen tiimoilta kutsuimme kirjoittajia pohtimaan Kommenttiin, mitä nuorisolaille olisi tehtävä, mikä nuorisolaissa toimii, mikä mättää ja ennen kaikkea, mitä kaikkea nuorisolain uudistamisessa tulisi ottaa huomioon. Tavoitteena on, että uusi nuorisolaki astuisi voimaan jo vuoden 2016 alussa. Näin helmikuussa 2015 asiaa katsoen lakiuudistusprosessi on nopeatahtinen ja napakka.

Voisiko refleksiivisen toiminnan idea perustua uuteen nuoriso(puite)lakiin?

Nuorisolakia luetaan jonkinlaisena ei-toiminnallisina ja staattisina saavutettujen etukonventioiden ja virallisten toimijuuksien luettelona.

Kummasta päästä nuoruutta uudistuva nuorisolaki ottaa koppia?

Ei ole tärkeää, kenen tuottamana nuoren tarpeeseen vastataan vaan se, että hänelle vastataan.

Korpeimme kuiskintaa

Nuorisolaki luo valtakunnallista katsetta rakenteellisesti hyvin erilaisilla paikkakunnilla asuvien nuorten hyvän elämän varmistamiseksi.

Nuorisotyö profiloitava paremmin lakiuudistuksessa

Nuorisolaki on yhä puitelaki eli velvoittavuudeltaan heikko. Siihen tulisikin lisätä sidoksia muihin säädöksiin.

Nuorisolain ajassa

Toiveena laki, joka turvaisi ja vahvistaisi nuorisotyön asemaa pilkkoutuvassa kuntakentässä.

Nuorisotyötä koulussa

Nuorisonohjaajana voi olla elämäntapaopettaja, jonka tehtävänä on koulussa antaa nuorille tukea ja keinoja arjen hallintaan.

Nuorten näkökulma keskiöön

Nuorten näkökulma on saatava keskiöön säädöksissä ja palvelujen saatavuuden arvioinnissa.

Nuorisolaki, voiko sitä tajuta?

Miten voi ottaa kantaa, jos ei tajua, mihin pitäisi ottaa kantaa?

Lisää viihtyvyyttä, osallisuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyökumppaneita

Ryhmä Humakin opiskelijoita teki lopputyönä kansalaisaloitteen nuorisotyön saamisesta kouluihin valtionavustuksella.

Sivut