Kasvatus, kasvaminen, kehitys

Systeemi ongelmanuorta kesyttämässä

La Tête haute -draamaelokuvassa vauhkon eläimen tavoin käyttäytyvä ranskalainen poika kasvaa 15-vuotiaasta 17-vuotiaaksi työttömyyden vaivaamassa Dunkerquessa, oikeus- ja sosiaaliviranomaisten hyvää tarkoittavien ojennustoimien kohteena.

Takuulla työhön

Nuorisotakuuta voisi luonnehtia jonkinlaiseksi usean tason tavoitteiden yhteensovittamisen ongelmaksi. Nuorisotakuun arki ja politiikka -julkaisun kirjoituksissa liikutaan takuun tavoitteista sen tuottamisen ehtoihin ja edelleen toimeenpanoon.

Ruudun takaa – tarvitaan monialaista mediakasvatusta

Millaisten asioiden äärellä lapset ovat mediaalistuvassa yhteiskunnassa? Fanny Vilmilän raportti on napakka kuvaus suomalaisesta mediakasvatuksen tutkimuksesta.

Nuorelle koulu on enemmän

Teoksessaan Koulu on enemmän tutkija Tomi Kiilakoski tarkastelee koulun ja nuorisotyön yhteistyön tämänhetkisiä käytäntöjä, mahdollisuuksia ja ongelmia.

Mitä teknologisoituminen tarkoittaa kasvatuksessa?

Tomi Kiilakosken väitöskirjassa pohditaan, millaiseen kulttuuriin ja käytäntöihin teknologia kasvattaa meidät.

Olkaamme edes ihmisiä

Nuoruus toisin sanoen on kahdestakymmenestä nuoruutta käsittelevästä kirjoituksesta, näkökulmasta tai tutkimuksesta koostuva toimitettu teos.

Ymmärrys ja käsitteet

Mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen parissa vallitsee laadukkaasti eteenpäin pyrkivä kehittävä tahtotila ja työote. Purjeen kääntämiseen tuulten mukaan tuntuu olevan uskallusta.

Tutkimus ja käytännöt tarkasteluun

Mistä siis puhumme, kun puhumme mediakasvatuksesta tutkimuksena? Millä tavalla tutkimus linkittyy käytäntöjen kehittämiseen?

Tutkimusmenetelmien roolia pitää korostaa

Tutkimusalana mediakasvatus on saavuttanut vaiheen, jossa ei enää ihmetellä, mistä on kysymys.

Media on merkitys

Marshall McLuhanin kuuluisaa slogania ”media on viesti” remixaten nykyään ”media on merkitys”, se on iholla, saa elämän tuntumaan joltakin.

Sivut