Nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentti on lopettanut toimintansa tässä muodossa. Aiemmin julkaistut tekstit löytyvät kuitenkin edelleen tältä sivustolta. Nuorisotutkimusseura julkaisee jatkossa Näkökulmia ja Lukukokemuksia omilla verkkosivuillaan

Kolumnit

11.5.15
Kommentin toimitus

Nuorisolakia koskeva kuulemiskierros pidettiin tammikuusta maaliskuuhun eri puolilla Suomea. Jokaista tapahtumaa seurasi nuorisotutkija. Aluetapahtumaan osallistuneet tutkijat raportoivat tilaisuuksien kulkua tämän teemasarjan kirjoituksissa ja esittävät niistä sekä myötämielisiä ja kriittisiä tulkintoja.

11.5.15
Tomi Kiilakoski Leena Suurpää

Tutkijoiden teksteistä muodostuu monisäikeinen kokonaisuus, jonka läpi juoksee muutamia yhteisiä piirteitä. Ne nostavat esiin näkemyksiä siitä, millainen on nuorisoalan toimintakenttä 2010-luvulla. Teemme johdannossa omia tulkintojamme tekstien pohjalta.

11.5.15
Merja Kylmäkoski

Opetus- ja kulttuuriministeriön aluekiertue käynnistyi Tampereelta. Teatterin eteisaulassa oli ennen aamuyhdeksää odottava tunnelma, johon sekoittui jännittynyt epätietoisuus siitä, mitä oli tulossa.

11.5.15
Kaisa Vehkalahti Tomi Kiilakoski

Oulussa nuorisolakiin oltiin verrattain tyytyväisiä, mutta sitä kohtaan osoitettiin myös monia uudistamistoiveita.

11.5.15
Anne Puuronen

Niin paljon asiaa, niin monia kärkiä – yhteisenä nimittäjänä monialainen nuorisotyö tavoitteellisena kasvatustyönä.

11.5.15
Mirja Määttä

Nuorisolaki koetaan tärkeäksi asiaksi: se auttaa nuorisoalan toimijoita paikantamaan tehtäväänsä ja suuntaa käytännön toimintaa niin kunnissa kuin järjestöissäkin.

11.5.15
Kari Paakkunainen

Etelä-Suomen nuorisolain valmisteluun liittyvä aluetilaisuus oli kiintoisa nuorisopoliittinen sikermä, vaikka itse nuorisolain kehittämisen kommentointi jäikin hiukan etsiväksi ja etäiseksi.

11.5.15
Pirjo Junttila-Vitikka

Lapin aluetilaisuuden nuorisolain kuulemisosuus rakentui kahdestatoista etukäteen pyydetystä kommenttipuheenvuorosta.

23.3.15
Kommentin toimitus

Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen -teemasarjassa tuodaan esiin näkökulmia ja ajatuksia Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen -hankkeessa tuotettuun lasten ja nuorten mediakasvatuksellisen tutkimuksen tulevaisuusvisioon peilattuna.

23.3.15
Fanny Vilmilä

Mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen parissa vallitsee laadukkaasti eteenpäin pyrkivä kehittävä tahtotila ja työote. Purjeen kääntämiseen tuulten mukaan tuntuu olevan uskallusta.